Herrmann & synové

  HomePage » Próza »

Už dva tisíce let / Jak jsem se stal chuligánem

Mihail Sebastian

Už dva tisíce let / Jak jsem se stal chuligánem

„Židovský román“ vychází roku 1934 pod názvem Už dva tisíce let. V této rafinované kompozici autor jasnozřivě rozkrývá a kriticky nazírá „lidskou komedii“ (či drama?) v její mnohovrstevnatosti. Kvazi-deníkovou formou hrdina mapuje události, společenské klima a vypjaté ideologické tendence i atmosféru tehdejší mondény v letech 1922 až 1933, v rumunském kontextu i zasazené do evropského rámce, s reflexemi vzdálené minulosti a předjímáním věcí příštích. Kniha se snaží popsat a vymezit postavení Žida ve světě. Zabývá se problémem sebeurčení jedince a s tím spojeným tématem úniku a osamocení. Skoro ve všech jevech hrdina nachází duální charakter, a i jeho nitro je svíráno v tenzi znepokojujících protikladů. Román prostupuje hledání souladu, vyvstávání stále nových otázek a nuancí, cit, melancholie i humor, který nezřídka nabývá podoby ironie. Postavy v románu jsou typologií charakterů či personifikovaných ideologií. Dílo vznikalo ve spojení se skutečným životem, a takový byl i jeho další osud. Kniha je mj. vyznáním a tázáním určeným prof. Ionescovi, který na tuto čistě literární výzvu k dialogu zareagoval neočekávaně a přepjatě. Předmluva, o niž ho Sebastian požádal, byla pouze chladnou a drtivou obhajobou antisemitismu. Uveřejněná na prvních stránkách knihy se stala roznětkou obrovského skandálu, v němž se hulvátství a pomatenost postavily proti slušnosti a zdravému rozumu a který ještě více rozdmýchal antisemitské vášně. Sebastian reagoval koláží esejů a textů Jak jsem se stal chuligánem, kde objasňuje okolnosti vzniku románu, své postoje a svůj vztah k N. Ionescovi, vymezuje se vůči jeho „předmluvě“ a intelektuální vřavě, kterou vyvolala. Jeho úvahy přesahují tuto dobovou kauzu a jsou varováním před pokušením totalitarismu.ISBN:978-80-87054-54-3
Rok vydání:2017
Počet stran:400
Vazba:Vázaná
Formát:12x17 cm
Jméno překladatele: Hana Herrmannová
Obálka: Libor Hofman

formát knihy:
Tištěná (333Kč 280Kč)

Hodnocení