Herrmann & synové

  HomePage » Světové myšlení »

Apoteóza vykořeněnosti

Lev Šestov

Apoteóza vykořeněnosti

Dílo ruského spisovatele a filosofa spojovaného s existencialismem patří mezi spisy pojednávající o náboženství, racionalismu a vědě, v nichž se autor vyjadřoval prostřednictvím Nietzscheho aforistického stylu. Šestov byl myslitelem hluboké a těžké životní zkušenosti, byl odpůrcem všech racionalistických a idealistických zjednodušení. Často píše o tématech beznaděje a zoufalství. Neuznával žádnou autoritu, odmítal přijmout tak zvané věčné pravdy rozumu a podřizovat se jim. Prohlašoval, že filosofie by se měla navrátit ke svým velkým tématům dobra, Boha a nesmrtelnosti.Rok vydání:1995
Počet stran:192
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Jméno překladatele: Miluše a Ladislav Zadražilovi
Obálka: Kateřina Zachová

formát knihy:
Tištěná (177Kč)

Hodnocení