Herrmann & synové

  HomePage » Staroseveřané

Staroseveřané

Zobrazeno: 

Jiří Starý (ed.): Eddica minora Soubor staroseverských básní doby vikinské a období skandinávského středověku, dochovaných roztroušeně na pergamenech. V tomto unikátním korpusu jsou obsaženy zejména ságy o dávnověku, které...
Jiří Starý (ed.): Lživé ságy starého Severu Ságy označované jako „lživé“ patří k málo známým staroseverským literárním žánrům. Jejich počátek můžeme hledat na Islandu na počátku dvanáctého století – nikoliv náhodou v době, kdy počaly...
Jiří Starý: Zákonem nechť je budována zem. Staroseverské zákony a zákoníky Kniha je věnována historii staroseverského práva od mlhavých pohanských počátků v době vikinské po období 13.–14. století,kdy se Skandinávie přijetím královských zemských zákoníků zařadila do...
Jan A. Kozák: Sága o Hervaře / Hervarar saga Mytická sága patřící mezi klasická díla literatury starého Severu. Již krátký pohled do děje, v němž se utkávají stateční hrdinové s běsnícími berserky, dívka v převleku bojovníka sestupuje k...
Jan A. Kozák: Sága o Hervaře / Komentář Komentář k Sáze o Hervaře nabízí osvětlení a výklad stěžejních témat, které textem ságy pronikají a určují tak její kulturní význam. V rámci pětice tematických studií však autor překračuje pouhý...
Jan A. Kozák: Ódinn. Mýtus, oběť, iniciace Kniha se věnuje staroseverskému náboženství a mytologii. Poskytuje přehledný úvod do kultury, mýtů a rituálů předkřesťanské Skandinávie doby vikinské a podrobný výklad věnovaný nejvýznamnějšímu...
Kristýna Králová, Magda Králová (eds.): Nesmrtelní Vikingové Tato kniha sleduje evropskou inspiraci středověkým skandinávským písemnictvím zejména na příkladech literárních a divadelních adaptací z období zhruba od poloviny 18. století do první třetiny 20....
Lucie Korecká: Sám spatříš svět stínů. Hranice mezi světy v pozdních ságách o Islanďanech Hranice mezi lidskou společností a světem mrtvých, snů a nadpřirozených bytostí je v pozdních ságách o Islanďanech úzká a lze ji oběma směry překračovat. Literární motivy překračování hranic...
Marie Novotná: Pojetí těla ve staroseverské literatuře Studie se pokouší nastínit obraz představ o těle, jak se ukazuje v staroseverské literatuře, a to na základě analýzy dvou témat, jež se těchto představ úzce dotýkají: somatických projevů emocí a...

Výsledek:  1  Zobrazuji 19 (z celkem 9)