Herrmann & synové

  HomePage » Apoikia »

Platón. Mistr antického myšlení

Thomas Alexander Szlezák

Platón. Mistr antického myšlení

Kniha Platón. Mistr antického myšlení uvádí čtenáře systematicky, ale přístupnou formou do Platónova života, díla a myšlení. Je psána s erudicí jednoho z nejvýznamnějších klasických filologů současnosti, jenž v ní shrnul výsledky svého celoživotního bádání. Odhaluje faktografické i myšlenkové souvislosti, které jiným úvodům, jež buď parafrázují Platónovy dialogy, či vykládají problémy tak, jak jsou tradovány v sekundární literatuře, často unikají. Kombinace čtivého stylu, akribie se smyslem pro detail a výjimečné analytické schopnosti autora dala vzniknout dílu, které se v rámci platónské výkladové literatury může stát klasickým. V první části kniha podává plastický obraz Platónových životních peripetií. Najdeme zde nuancované vykreslení vlivu jeho učitelů (zejm. Sókrata), představení jeho role zakladatele filosofické školy a rovněž jeho politického angažmá v Syrakúsách. Druhá část představuje Platóna jako spisovatele. Jeho dílo je zde charakterizováno s oporou v textových dokladech a je zde formulováno vyvážené stanovisko k hojně diskutovaným otázkám hermeneutiky dialogů (jejich chronologie, jednota, Platónova kritika písma a její důsledky pro vlastní dílo). Poslední a nejrozsáhlejší část, v níž se autor soustředí na Platónovo myšlení, je strukturována podle hlavních systematických témat (pojem filosofie, antropologie, nauka o duši, etika, politická filosofie, kosmologie, nauka o idejích, nauka o principech, mýty a náboženství). Dílčí problémy Szlezák probírá s ohledem na jejich myšlenkovou soudržnost v rámci celého Platónova díla. 
Předkládaná publikace je cenná rovněž tím, že jako celek podněcuje k promýšlení obecnějších hermeneutických otázek. Historicky věrně představuje život a myšlení antického velikána a nabízí střízlivé hodnocení možností soudobé recepce platónské filosofie, ale i obecnější východisko pro úvahy o smyslu interpretace starých děl.ISBN:978-80-87054-84-0
Rok vydání:2023
Počet stran:504
Vazba:Vázaná
Formát:17x24 cm
Název originálu: Platon. Meisterdenker der Antike
Vydavatel originálu: C. H. Beck
Jazyk originálu: ger.
Rok vydání originálu: 2021
Jméno překladatele: Daniela Petříčková - Jan Petříček

formát knihy:
Tištěná (692Kč 586Kč)

Hodnocení

Zákazníci, kteří si tento titul koupili také:
Duše, tělo a smrt od Homéra po Platóna I
Duše, tělo a smrt od Homéra po Platóna I