Herrmann & synové

  HomePage » Apoikia »

Západní eschatologie

Jacob Taubes

Západní eschatologie

Západní eschatologie (1947) — jediná kniha, kterou J. Taubes za života vydal — podává historickou syntézu západního duchovního odkazu z hlediska náboženské apokalyptiky, jejíž počátky odhaluje od hebrejských proroctví přes antiku a rané křesťanství, sleduje její středověké oživení u Jáchyma z Fiore a odkrývá její pozdní sekularizované formy u Kanta, Hegela, Marxe a Kierkegaarda. Taubes obsahově navazuje především na Jonasovy a Löwithovy rozbory, svou úvahu však předkládá ve formě apelativního eseje, který v našem prostředí vyzývá ke konfrontaci s Kacířskými eseji Jana Patočky. Přijetí myšlenky, že čas jednoho dne skončí, má podle Taubese zásadní důsledky pro politické myšlení. Jestliže je přirozený čas zakoušen jakožto věčný cyklus událostí, pak jsou „dějiny“ časovou oblastí, v níž mohou lidé díky aktivním rozhodnutím měnit vývoj událostí. Zatímco univerzální dějiny píší vítězové, mesiášská či apokalyptická událost vstupuje do dějin a dává hlas utlačovaným.

Jacob Taubes (1923–1987) patří k nejvýznamnějším židovským intelektuálům 20. století. Pocházel z rodiny rabínských učenců a sám též obdržel rabínskou smichu, následně vystudoval filosofii a historii v Basileji a Curychu. Vyučoval a akademicky působil na Židovském teologickém semináři v New Yorku, na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, na Harvardově univerzitě, v Princetonu a dlouhodobě především na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, na Svobodné univerzitě v Berlíně a v Domu věd o člověku v Paříži. Označoval se za „arcižida“ (Erzjude) a „pavlovce“ (Pauliner) nebo též „židovského křesťana“. Coby charismatický řečník a polemik působil na své současníky především v roli diskutéra a učitele, avšak zvláště v posledních dvaceti letech se těší obnovenému mezinárodnímu zájmu i jeho autorské dílo jakožto důležitý prvek intelektuální konstelace, k níž patří jména Walter Benjamin, Ernst Bloch, Carl Schmitt, Hans Jonas, Karl Löwith, Eric Voegelin, Hans Blumenberg, Peter Sloterdijk, Alain Badiou, Jan Assmann či Giorgio Agamben.ISBN:978-80-87054-82-6
Rok vydání:2023
Počet stran:272
Vazba:Brož.
Formát:13x20 cm
Název originálu: Abendländische Eschatologie
Vydavatel originálu: VMSB MATTHES & SEITZ BERLIN
Jazyk originálu: ger.
Rok vydání originálu: 2001
Jméno překladatele: Pokorný, Martin

formát knihy:
Tištěná (428Kč 365Kč)

Hodnocení