Herrmann & synové

  HomePage » Svět archaických kultur »

Mudrosloví v archaických kulturách

Tomáš Vítek, Jiří Starý, Dalibor Antalík (eds.)

Mudrosloví v archaických kulturách

Kolektivní studie Mudrosloví v archaických kulturách obsahuje sedm statí předních českých historiků náboženství, z nichž čtenář může získat přehled o počátcích, základních podobách a proměnách mudrosloví v sedmi vybraných archaických kulturách. Jednotlivé příspěvky mapují mudrosloví od jeho nejlidovějších a nejjednodušších projevů (jako jsou třeba přísloví) až po „vysoké“ formy mudroslovných výroků a básní. Autoři se nicméně nespokojili jen s analýzou mudroslovných forem, nýbrž pokusili se postihnout i jejich jádro, tj. moudrost, kterou staré kultury pokládaly za hodnou zachování a kterou do svých výroků a básní vtělily. Kniha je uvedena srovnávací studií.ISBN:978-80-87054-17-8
Rok vydání:2009
Počet stran:208
Vazba:Vázaná
Formát:17x24 cm
Grafická úprava: Libor Hofman
Obálka: Libor Hofman

formát knihy:
Tištěná (249Kč 210Kč)

Hodnocení