Herrmann & synové

  HomePage » Antické Řecko »

Věštění v antickém Řecku II. Tělo a sny

Tomáš Vítek

Věštění v antickém Řecku II. Tělo a sny

Druhý díl studie souborně nazvané Věštění v antickém Řecku nese titul Tělo a sny a ve své první části přináší výklad věštebných technik soustředěných především na tělo, jež byly z velké části využívány nejen v antice, ale i později ve středověku. Zaměřovaly se jednak na lidské tělo, jeho vzhled, chování, mimovolné pohyby a projevy, jednak na tělo zvířecí oběti, tedy opět jeho vzhled, chování oběti během obětního rituálu, způsob umírání, stav vnitřností atd. Druhá část titulu je věnována snům a snopravectví, mapuje věštebné sny, které buď přicházely samy od sebe či z vůle nadlidské mocnosti, anebo byly rituálním způsobem vyvolávány v chrámech určitých bohů či na zvláštních místech mimo ně, zabývá se rovněž různými způsoby inkubační léčby. Kniha nabízí velké množství dat, odkazů a překladů autentických textů, z nichž se řada objevuje v češtině vůbec poprvé. Díky čtivé formě je přístupná i neoborníkům, kteří v ní mohou najít například vysvětlení původu některých dodnes živých pověr, představ či pořekadel nebo rozdíly i paralely antického a současného přístupu k tělesnosti.ISBN:978-80-87054-34-5
Rok vydání:2013
Počet stran:584
Vazba:Vázaná
Formát:17x24 cm
Grafická úprava: Otakar Karlas
Obálka: Otakar Karlas

formát knihy:
Tištěná (555Kč 470Kč)

Hodnocení