Herrmann & synové

  HomePage » České myšlení »

Hebrejské myšlení

Milan Balabán

Hebrejské myšlení

Autor je evangelický teolog, po podpisu Charty 77 vystřídal několik dělnických profesí, pořádal hebraistické bytové semináře, kde vznikly i samizdatové sešity, jež jsou základem této knihy. Ta je pokusem o zobecnění toho, co skrytě spočívalo za konkrétními podobami starozákonního i novozákonního Evangelia chápaného jako radostná zvěst o otevřenosti vůči Pravdě, která je vstřícná, vysvobozující od strachu a vedoucí k životu cestou sebezapíravé solidarity s druhými. Lidské myšlení by se mělo stávat zrcadlem přicházení Pravdy, tedy Toho, který je, poněvadž se stává.Rok vydání:1993
Počet stran:144
Vazba:Brož.
Formát:14x21 cm
Obálka: Kateřina Zachová

formát knihy:
Tištěná[Nedostupné]