Herrmann & synové

  HomePage » Světové myšlení »

Foucault

Gilles Deleuze

Foucault

Jak definuje Foucault vidění a mluvení, aby stanovil nové chápání pojmu vědění? Čím je výpověď v diferenci vzhledem ke slovům, větám a tvrzením? Jak definuje vztahy sil, aby stanovil nové pojetí moci? Proč je třeba třetí osy pro „překročení linie“? Co je touto foucaultovskou linií vnějšku? Jaký je její politický, literární a filosofický smysl? A proč není smrt člověka událostí smutnou či katastrofickou, ale proměnou věcí a myšlení? Skrze analýzu těchto otázek a Foucaultových odpovědí se tu před očima tvoří jedna z největších filosofií 20. století, otevírající budoucnost jazyka a života.Rok vydání:2003
Počet stran:192
Vazba:Vázaná
Formát:12x17 cm
Jméno překladatele: Čestmír Pelikán
Grafická úprava: Dušan Straňák
Obálka: Dušan Straňák

formát knihy:
Tištěná (222Kč 190Kč)

Hodnocení