Herrmann & synové

  HomePage » Světové myšlení »

Dějiny sexuality II-III. Užívání slastí - Péče o sebe

Michel Foucault

Autor se soustřeďuje na zkoumání způsobu, jakým se jedinec v klasickém období stával morálním subjektem svých aktů, a to ve třech hlavních kontextech: v kontextu Životosprávy chápané jako vztah k vlastnímu tělu, Hospodaření definovaného jako umění vést domácnost, a Erotiky pojednávané na pozadí lásky k chlapcům a posléze, v rámci filosofie, pojímané jako možnost přístupu k pravdě. Autor nahrazuje dějiny morálních systémů, se zákazy jakožto východiskem, dějinami etických problematizací, jejichž východiskem jsou zacházení se sebou samým.

Péče o sebe navazuje na motivy pojednávané v předchozím svazku, ovšem tentokrát se zaměřuje na pozdní antiku (Artemidóros, Plútarchos, stoicismus) a její přechod do raného křesťanství. Právě raně křesťanské texty se měly stát tématem čtvrtého svazku se zamýšleným názvem Doznání tělesnosti. Foucault sice tento svazek víceméně dokončil, ale vzhledem k tomu, že ve své závěti zakázal jakékoliv posmrtné publikace, k jeho vydání nikdy nedošlo.Rok vydání:2003
Počet stran:668
Vazba:Vázaná
Formát:12x17 cm
Jméno překladatele: Karel Thein, Natálie Darnadyová, Josef Fulka, Miroslav Petříček, Ladislav Šerý
Grafická úprava: Dušan Straňák
Obálka: Dušan Straňák

formát knihy:
Tištěná (555Kč 470Kč)

Hodnocení