Herrmann & synové

  HomePage » Světové myšlení »

Myšlení o divadle I-II

Ladislav Major, Miroslav Petříček (eds.)

Čtenář se v prvním díle seznámí s pojetím estetiky u význačných světových myslitelů, o každém autorovi je připojena krátká studie. Ve druhém díle sborníku je představeno Gadamerovo hermeneutické pojetí rozumění světu jako tomu, co nás přesahuje; Arendtové analýzy, v nichž důležité místo zaujímá jazyk a metafora, rozlišení pravdy a smyslu a význam umění; Ricoeurovo pojetí řeči a symbolu, textu s možností vlastního diskursu a metaforické pravdy; a Derridova dekonstrukce.Rok vydání:1993
Počet stran:310
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Jméno překladatele: Miroslav Petříček a kol.
Obálka: Kateřina Zachová

formát knihy:
Tištěná (222Kč 190Kč)

Hodnocení