Herrmann & synové

  HomePage » České myšlení »

Psychoanalýza a francouzské myšlení

Josef Fulka

Psychoanalýza a francouzské myšlení

Cílem této studie je nastínit některé z podob interakce mezi freudovskou a lacanovskou psychoanalýzou a jinými humanitními disciplínami ve francouzském kontextu. Její první část je věnována stručnému úvodu do některých aspektů Freudovy a Lacanovy teorie (status subjektu, topika, psychický symbolismus). Druhá část se zabývá různými způsoby, jakými byla psychoanalytická teorie ve francouzském prostředí přijímána, přetvářena i kritizována: Deleuzova a Guattariho kritika oidipovského psychoanalytického modelu, Derridova polemika s lacanovským pojetím signifikantu, Barthesovo specifické přejímání psychoanalytického pojmosloví atd. Spíše než o vyčerpávající shrnutí dané problematiky se jedná o konkrétní vhledy do „života" psychoanalytického diskursu po Freudovi a Lacanovi.ISBN:978-80-87054-11-9
Rok vydání:2008
Počet stran:288
Vazba:Vázaná
Formát:12x17 cm
Obálka: Kateřina Zachová

formát knihy:
Tištěná (249Kč) [Nedostupné]