Herrmann & synové

  HomePage » České myšlení »

Zmeškané setkání. Denis Diderot a myšlení 20. století

Josef Fulka

Zmeškané setkání. Denis Diderot a myšlení 20. století

Kniha předkládá interpretaci vybraných textů Denise Diderota na pozadí jejich konfrontace s některými myšlenkovými motivy, vypracovanými ve 20. století. Je uvedena exkursem do myšlení Georgese Bataille, Jacquese Lacana a Michela Foucaulta, přičemž je zdůrazněno téma heterogenity a události, setkání, tedy zkušenosti nahodilé a nepřisvojitelné, již život implikuje jako základní dimenzi ne-smyslu, protrhávající čas od času všechny kategorie a horizonty. Tato skutečnost bezmoci subjektu vyznačuje limity subjektivity, poznání, kategorií i jazyka.Rok vydání:2004
Počet stran:204
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Obálka: Kateřina Zachová

formát knihy:
Tištěná (177Kč 150Kč)

Hodnocení