Herrmann & synové

  HomePage » Antické Řecko »

Parmenidova filosofie

Záviš Kalandra

Parmenidova filosofie

Původně disertační práce levicově orientovaného filosofa a novináře, v procesu s Miladou Horákovou odsouzeného k trestu smrti, sepsaná koncem dvacátých let a zaměřená na interpretaci učení předsókratovského myslitele z hlediska pochopení Parmenidovy perspektivy a filosofického prostředí vzniku díla. Parmenidés mluvil o vesmíru jako o kouli a o nekonečnosti jsoucna ve smyslu cykličnosti, v sebe uzavřenosti. Autor, ovlivněný Hegelem, a především Marxem, se zabývá Parmenidovou koncepcí věčně totožného bytí, jeho kosmologií či psychologií.Rok vydání:1996
Počet stran:288
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Obálka: Tomáš Střítezský

formát knihy:
Tištěná (222Kč 190Kč)

Hodnocení