Herrmann & synové

  HomePage » České myšlení »

Výchova, zřejmost, vědomí

Zdeněk Kratochvíl

Výchova, zřejmost, vědomí

Pojetí výchovy v antice (od Platónovy noetické skepse přes římské ideály Dobra a Ctnosti), v křesťanském teologickém přístupu a v osvícenství, s analýzami soudobého stavu a výzvami k současnosti. „Otevřenost školního vzdělání pro filosofickou výchovu je podle našeho soudu jedním z nejnaléhavějších úkolů současné doby. Středními členy mezi školním vzděláním a filosofickou výchovou jsou takové záležitosti, jako vědění, pravda, a především péče. Nikoli ovšem péče ve smyslu běžném (například sociálním), ale péče o duši.“Rok vydání:1995
Počet stran:200
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm

formát knihy:
Tištěná (177Kč 150Kč)

Hodnocení