Herrmann & synové

  HomePage » České myšlení »

Logika ve filosofii, filosofie v logice. Historický úvod do analytické filosofie

Jaroslav Peregrin

Logika ve filosofii, filosofie v logice. Historický úvod do analytické filosofie

První soustavné pojednání, které se zabývá interakcí moderní formální logiky s filosofií a vznikem a vývojem analytické filosofie, postavené na názoru, že svět lze pochopit jedině prostřednictvím pochopení jazyka. Autor rozebírá základní díla Gottloba Frega, Bertranda Russella, Rudolfa Carnapa, Ludwiga Wittgensteina, Willarda V. O. Quina i jiných významných logiků a filosofů a ukazuje, jaké místo analytická filosofie v rámci filosofie 20. století zaujímá.Rok vydání:1992
Počet stran:126
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Obálka: Petr Škarka

formát knihy:
Tištěná[Nedostupné]