Herrmann & synové

  HomePage » České myšlení »

My poslední křesťané. Hněvivé eseje a vlídné kritiky

Martin C. Putna

My poslední křesťané. Hněvivé eseje a vlídné kritiky

Shrnutí původně časopisecky publikovaných textů na téma moderní pokřivené náboženskosti, apokalyptického charakteru přítomnosti, a rovněž na téma syntézy pozdně pohanského antického světa se světem křesťanským. Postmodernistický svár mezi autentickou náboženskou vírou a věroukou Putna chápe jako příznak obecné hodnotové krize, zasahující náboženství i umění. Literární kritiky ve druhé části publikace jsou věnované představitelům české tvorby posledních desetiletí (D. Hodrová, V. Vokolek, P. Rut, J. Topol, J. F. Typlt, P. Borkovec ad.).Rok vydání:1994
Počet stran:264
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Obálka: Tomáš Střítezský

formát knihy:
Tištěná[Nedostupné]