Herrmann & synové

  HomePage » Vítek, Tomáš

Vítek, Tomáš

Tomáš Vítek: Empedoklés / Studie Jako většina předsókratovských nauk, je i filosofie Empedokleova kosmická. Věnuje se hierarchii a původu světa, bohům a člověku jako jednotce uzavřené v rámci tohoto celku. Empedoklés – „muž boží“,...
Tomáš Vítek: Empedoklés / Zlomky Po teoretické studii, v níž se autor zaměřil na výklad života a díla předsokratovského filosofa Empedoklea (Praha 2002), přináší druhý svazek edici všech řeckých zlomků a svědectví, kterou provází...
Tomáš Vítek: Empedoklés / Komentář Závěrečný díl rozsáhlého empedokleovského opusu nabízí detailní komentáře textů vydaných v předcházejícím druhém svazku. Autor se snažil podchytit všechny sporné a nejasné prvky, přehledně...
Tomáš Vítek: Duše, tělo a smrt od Homéra po Platóna I První díl dvoudílné studie zachycuje především proces vnitřní strukturace lidského nitra a sebepojetí v antickém Řecku mezi 8. až 4. stoletím př. n. l. Kniha sleduje mj....
Tomáš Vítek: Sedm mudrců a jejich výroky Sedmice mudrců, kteří působili v Řecku archaické doby a mezi něž byli mimo jiné řazeni i slavný filosof Thalés z Mílétu nebo athénský mudrc a zákonodárce Solón, reprezentuje formu moudrosti, která...
Tomáš Vítek: Věštění v antickém Řecku I. Od věštců k losům První díl čtyřdílného projektu věnovaného věštění v antickém Řecku, ale v nemalé míře i věštění římskému a středověkému, je věnován tzv. induktivní věštbě, která vycházela z výkladu věštných...
Tomáš Vítek: Věštění v antickém Řecku II. Tělo a sny Druhý díl studie souborně nazvané Věštění v antickém Řecku nese titul Tělo a sny a ve své první části přináší výklad věštebných technik soustředěných především na tělo, jež byly z velké části...
Tomáš Vítek: Věštění v antickém Řecku III. Země a mrtví Třetí díl Věštění v antickém Řecku s podtitulem Země a mrtví přináší ve třech oddílech výklad pěti skupin induktivních věštebných technik, jež byly využívány v řecké a římské antice nebo ve...
Tomáš Vítek: Věštění v antickém Řecku IV. Mezi vodou a ohněm Čtvrtý a závěrečný díl Věštění v antickém Řecku přináší ve třech částech výklad čtyř větších skupin induktivních věštebných technik, které jsou doloženy z antiky nebo středověku. Část nazvaná...

Výsledek:  1  Zobrazuji 19 (z celkem 9)